Chi tiết tin - Phường Đông Thanh - Đông Hà

BCH Đoàn phường Đông Thanh- Thành phố Đông Hà chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương

20:15, Thứ Tư, 27-3-2024

Trong thời gian qua, Ban chấp Hành đoàn phường Đông Thanh  đã có nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại địa phương, Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của phường mà trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết Thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng đối với tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Năm 2022, UBND phường Đông Thanh phối hợp với BCH Đoàn phường xây dựng Mô hình “ Kết nối cộng đồng qua mạng xã hội” trong giải quyết thủ tục hành chính và sang năm 2023, mô hình thứ Ba “ Ngày không viết ”  thứ Sáu “ Ngày không hẹn ’’ trong giải quyết TTHC và thực hiện việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến tại Bộ phận Một cửa.Có thể nói,Khi triển khai các loại thủ tục hành chính, yêu cầu đặt ra là người dân cần phải có những hiểu biết nhất định về những thông tin cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nắm rõ trình tự thủ tục và các loại giấy tờ có liên quan, trước thực trạng đó, phát huy tinh thần “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ban Chấp hành Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Chi đoàn khu phố và các chi đoàn thuộc các trường học đóng trên địa bàn phường. Thực hiện việc trợ giúp người dân trong việc giao dịch, Đoàn Thanh niên phường thành lập Đội hình thanh niên xung kích trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công và các thủ tục hành chính. Mỗi đội thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính  được thành lập từ 3-5 đoàn viên có nhiệm vụ trực, tuyên truyền và hỗ trợ giúp nhân dân hiểu về lợi ích của ứng dụng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần các đoàn viên đã phối hợp Công chức tại bộ phận Một cửa với tổ công nghệ số cộng đồng của phường và các khu phố trực tiếp hướng dẫn tại bộ phận Một cửa đồng thời hỗ trợ các công dân là người lớn tuổi, người có gặp khó khăn khi viết chữ hoặc điền các thông tin vào hồ sơ, qua đó tạo không khí gần gủi giữa cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, góp phần đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, Tại bộ phận Một cửa Đoàn Thanh niên phường đã phối hợp  với Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06 các khu phố  thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và tài khoản dịch vụ công quốc gia nhằm giúp nâng cao nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng và tiện ích của VneID trong đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tại phường và khu phố, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến và cách tra cứu các thủ tục hành chính,Đăng tin hoạt động, bài viết tuyên truyền về Dịch vụ công quốc gia, Dịch vụ công tỉnh trên Trang Thông tin điện tử phường, trang hoạt động đoàn, hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.