Giới thiệu chung - Phường Đông Thanh - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Giới thiệu tổng quan

Phường Đông Thanh nằm ở phía bắc thành phố Đông Hà, có vị trí địa lý:

Phường Đông Thanh có diện tích 4,84 km², dân số năm 2010 là 3.874 người,[2] mật độ dân số đạt 800 người/km².

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn