Cơ cấu tổ chức - Phường Đông Thanh - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban nhân dân phường Đông Thanh

Chủ tịch: Ông Võ Ngọc Nam;

Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Huy Hoàng.

Địa chỉ: Đường An Dương Vương, thành phố Đông Hà.

Điện thoại: 0233.3521.640.

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn